Chủ Nhật, 24 tháng 4, 2011

Lễ An Táng Vua Khải Định


Theo ngày tháng ghi trên ảnh tang lễ vua Khải Định diễn ra ngày 29-30-31 tháng 1 năm 1926. Dưới đây là bộ ảnh lưu trữ trên trang Nguyen Tan Loc, trong số này nhiều bức được phát hành thành bưu ảnh.Toàn quyền Pháp Toàn quyền Pháp đến dự lễ


Lễ động quan với sự hiện diện của những nhân vật quan trọng


Lễ động quan ở điện Càn Thành


Vua Bảo-Ðại mặc tang phục đứng kế bên quan tài


Kiệu tang


Ðoàn đưa đám đi ra cổng thành


Ðoàn đưa đám


Kiệu tang


Tấm triện ghi tên họ và chức tước của Vua


Ðoàn sư dẫn hương linh


Ðàn voi đi mở đường


Đoàn hát


Lồng đèn giấy


Lồng đèn giấy


Ðoàn đưa đám đi qua vùng Châu Ê


Ðoàn đưa đám đi qua vùng Châu Ê


Cúng bái trên đường đi


Ðến nhà trạm trước lăng


Vào lăng


Chuyển quan tài vào lăng


Toàn cảnh lăng


Ðồ mã (xe cộ, nhà cửa,... bằng giấy)

Photobucket

Điện Kiến Trung bằng giấy


Ðốt đồ mã (cho vua dùng ở thế giới bên kia !)


Dân chúng đi coi trên sông Hương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment:

Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhaccuatui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]