Thứ Bảy, 23 tháng 4, 2011

Lễ đăng quang của vua Bảo Ðại


Theo ngày tháng ghi trên ảnh lễ đăng quang của vua Bảo Đại diễn ra ngày 8 tháng 1 năm 1926. Dưới đây là bộ ảnh lưu trữ trên trang Nguyen Tan Loc, trong số này nhiều bức được phát hành thành bưu ảnh.

Photobucket

Quang cảnh trước Điện Cần Chánh

Photobucket

Chánh quyền bảo hộ Pháp đến dự lễ

Photobucket

Bá quan trầu trước Điện Thái Hòa

Photobucket

Bá quan phủ phục trước Điện Thái Hòa

Photobucket

Bá quan trầu trên thềm Điện Thái Hòa

Photobucket

Vua Bảo Ðại và đoàn hộ giá từ Tử Cấm Thành qua Đại Cung Môn

Photobucket

Đoàn hộ giá tiến về phái Điện Thái Hòa

Photobucket

Rước kiệu vua lên thềm sau Điện Thái Hòa

Photobucket

Nhiếp ảnh gia của Pháp và Hoàng cung liên tục ghi lại hình ảnh lễ đăng quang

Photobucket

Toàn quyền và Công xứ Pháp rời Điện Thái Hòa ra về sau buổi lễ

Photobucket

Chánh quyền bảo hộ Pháp ra về

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment:

Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhaccuatui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]