Thứ Năm, 21 tháng 7, 2011

Ngày Xưa Nam Bộ (81 - 100)


(Bộ bưu ảnh 360 bức của Planté Editeur, những bức thiếu bổ xung sau)

81c

81. Hạm đội Đông Dương - tàu "Redoutable"

82c

82. Hạm đội Đông Dương - tàu "Comete"

84k

84. Đội tầu biển

97b

97. Tượng Phật trong một ngôi chùa ở Chợ Lớn

98f

98. Làng chài

99g

99. Làng An Nam

100c

100. Lò rèn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment:

Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhaccuatui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]