Chủ Nhật, 17 tháng 7, 2011

Ngày Xưa Nam Bộ (161 - 180)


(Bộ bưu ảnh của Planté Editeur, những bức thiếu bổ xung sau)

173f

173. Rừng thưa

174b

174. Góc chợ Nam Bộ

175h

175. Con kênh vùng ven Sài Gòn

176b

176. Một con đường khu Chợ Lớn

177b

177. Chợ Lớn. Đoàn múa rồng

178bb

178. Trâu tắm sông

179bb

179. Chợ Lớn. Con kênh cạn nước

180b

180. Chợ Lớn. Cầu qua kênhKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment:

Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhaccuatui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]