Thứ Hai, 19 tháng 9, 2011

Bản đồ hành chính Đông Dương thuộc Pháp


Tonkin, Annam, Cochichine xưa gồm những khu vực nào? Tên một số địa danh được viết theo kiểu của người Pháp ra sao? Đường sắt xuyên Việt thời kì đầu hình thành từ những đoạn nào? Các bức bưu ảnh dưới đây cung cấp kiến thức cơ bản về những điều này.


Photobucket


Tonkin - Bắc Bộ

Photobucket


L'An Nam - Trung Bộ

Photobucket


La Cochichine - Nam Bộ

Photobucket


Laos

Photobucket


Cambodge

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment:

Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhaccuatui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]