Thứ Sáu, 5 tháng 8, 2011

Ngày Xưa Biên cương (2)


Bộ bưu ảnh về vùng biên giới Việt Nam – Trung Quốc của NXB G. Taupin et Cie còn phản ảnh các sắc dân sống dọc theo biên giới Việt Nam - Trung Hoa, miêu tả tường tận từ trang phục đến kiểu tóc (coiffures)

2001g

2002. Phụ nữ Thổ

2008

2008. Phụ nữ Thổ giáp Quảng Tây

065_001 (1)

Phụ nữ Thổ giáp Quảng Tây

2003

2003. Thiếu nữ Nùng

2004

2004. Thiếu nữ Nùng

2011

2011. Thiếu nữ Nùng

2079k

2079. Phụ nữ Nùng

2010

2010. Phụ nữ Nùng

2088c

2088. Phụ nữ Nùng

2058

2058. Phụ nữ Mán Cốc

2059g

2059. Thiếu nữ Mán đen

2061

2061. Phụ nữ Mán Đen


2064b

2064. Nam giới Mán Đen

2062

2062. Đàn ông Mán Đen

2016

2016. Phụ nữ Mán Đen (vùng giáp Quảng Tây)

2018

2018. Phụ nữ Mán Đen (vùng giáp Quảng Tây)

2055

2055. Thiếu nữ Mán

2056g 

2056. Chàng trai Mán và cây khèn

2078

2078. Đàn ông Mán khổi khèn

2013b

2013. Phụ nữ Mán Tiền

2015 

2015. Nam thanh niên Mán Tiền (vùng giáp Quảng Tây)

2080

2080. Phụ nữ Mán Tiền

2057

2080. Phụ nữ Mán

2017

Phụ nữ Mán Đen

2060b

2060. Phụ nữ Mán Đen

2019

Phụ nữ Mán Đen

2063

2063. Phụ nữ Mán

2051

2051. Người mẹ Thổ địu con

982_0012

Phụ nữ Thổ

2054

2054. Phụ nữ Mèo

2053h

2053. Cô gái Mèo

2052

2052. Ông bà già người Mèo

2006 (1)

2006. Phụ nữ Mèo

708_001

Phụ nữ Mèo

2020g

2020. Cô gái Trung Hoa

2024

2024. Phụ nữ Trung Hoa

2027

2027. Thiếu nữ Trung Hoa

2028

Thiếu nữ Trung Hoa

2082

Một phụ nữ Trung Hoa

2083

2083. Phụ nữ Trung Hoa

2021b

2021. Thiếu nữ Trung Hoa

080_001

Phụ nữ Trung Hoa

2025g

2025. Phụ nữ Trung Hoa

2065

2065. Người ăn mày Trung Hoa

2065b

Người hành khất

2070

Nhà sư trong bộ áo cà sa

2068b

2068. Nhà sư

2069

2069. Vị sư người Hoa

2071

2071. Vị sư người Hoa

2067

Thầy bói

2066

Một người tù

027_001

Phụ nư Trung Hoa

2072

2074

2074b

Cử nhân

2085

2085. Thợ giặt người Hoa

2076b

2076. Phu bốc vác người Hoa

2090

2090. Lính người Mán của Cai Kinh

519_001

Một viên đội 

2086h

Sou Tong Ling (em trai tướng Sou) cùng binh sĩ

2075b

Quân chính quy Trung Hoa

2087

Cảnh sân khấu trong nhà hát riêng của tướng Sou

2077

2077. Diễn viên trong gánh hát rongKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment:

Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhaccuatui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]