Thứ Bảy, 10 tháng 12, 2011

Bưu ảnh tô mầu - Vua quan và sinh hoạt cung đình


Phàn lớn các bưu ảnh tô mầu này đã được đăng rải rác trong blog theo các chủ đề khác nhau. Tuy nhiên, khi tập hợp lại, lồng vào khung, chúng hiện ra với vẻ khác lạ, như nhũng tác phẩm hội họa.


Photobucket

Vua Thành Thái

Photobucket


Vua Thành Thái

Photobucket

Các bà phi của vua Thành Thái

Photobucket

Vua Duy Tân

Photobucket

Vua Khải Định

Photobucket

Vua Khải Định

Photobucket

Vua Bảo Đại

Photobucket

Bà Từ Cung - mẹ vua Bảo Đại

Photobucket

Quan thị vệ

Photobucket

Đoàn tùy tùng

Photobucket

Quan tổng quản

Photobucket

Kinh lược xứ Hoàng Cao Khải

Photobucket

Quan tổng đốc

Photobucket

Một viên quan

Photobucket

Vợ chồng quan

Photobucket

Người hầu nhà quan

Photobucket

Người điểm canh giờ trong điện Cần Chánh

Photobucket

Thái giám triều Nguyễn

Photobucket

Quan tổng đốc Hà Nội

Photobucket

Voi chuẩn bị vào đám rước

Photobucket

Voi quỳ trước cổng ViệnCơ Mật


Photobucket

Thị vệ trước Ngọ Môn

Photobucket

Đoàn hộ giá bên Ngọ Môn

Photobucket

Đoàn hộ giá bên Ngọ Môn

Photobucket

Chầu lễ trước điện Thái Hòa

Photobucket

Chầu lễ trước điện Thái Hòa

Photobucket

Trước Đại Cung Môn

Photobucket

Nhạc công Hoàng cung tập luyện sau Điện Thái Hòa

Photobucket

Khúc nhạc dưới cổng mặt trời

Photobucket


Ban nhạc nhí của Hoàng Thái Hậu


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment:

Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhaccuatui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]