Thứ Sáu, 9 tháng 12, 2011

Bưu ảnh tô mầu - Kinh đô HuếPhotobucket

Rạch Phú Cam

Photobucket

Cầu Thành Thái (Trường Tiền)

Photobucket

Phú Văn Lâu và Nghinh Lương Đình

Photobucket

Tôn Nhân Phủ trong Viện Cơ Mật

Photobucket

Chủ tịch Hội đồng thượng thư trong Tôn Nhân Phủ

Photobucket

Viện Cơ Mật


Photobucket

Cửu vị thần công đặt trước Ngoại Kim Thủy  hai bên Ngọ Môn

Photobucket

Ngọ Môn

Photobucket

Kì Đài và Ngọ Môn nhìn từ Đại Nội

Photobucket

Cầu Trung Đạo và Điện Thái Hòa

Photobucket

Ngai vua trong Điện Thái Hòa

Photobucket

Cổng vào Thế Miếu

Photobucket

Thế Miếu

Photobucket

Cây thông thế bên Thế Miếu

Photobucket

Toàn cảnh Hiển Lâm Các nhìn từ Thế Miếu

Photobucket

 Cổng Sủng Công

Photobucket

 Hiển Lâm Các

Photobucket

Cửu đỉnh trước Hiển Lâm Các

Photobucket

Thế Miếu nhìn từ Hiển Lâm Các

Photobucket

Điện Cần Chánh nhìn từ Đại Cung Môn

Photobucket

Vườn Cơ Hạ

Photobucket

Cung Tuyên hóa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment:

Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhaccuatui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]