Thứ Năm, 14 tháng 11, 2013

Sài Gòn xưa - Kho bạc


Saigon Tresor (6)

Saigon Tresor (4)

321_1929

500_001


Saigon Tresor (3)

Saigon Tresor (2)

Saigon Tresor (11)

Saigon Tresor (10)

Saigon Tresor (113)

Saigon Tresor (12)

Saigon Tresor (9)

Saigon Tresor (8)

Saigon Tresor (5)

Picture 652

Picture 627

Picture 630

Picture 609

Picture 611

Picture 612


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment:

Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhaccuatui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]