Thứ Năm, 3 tháng 11, 2011

Bưu ảnh tô mầu - Đời sống sinh hoạt (2)


Photobucket

Mùa cua bắt ốc

Photobucket

Vớt bèo nuôi lợn

Photobucket

Nơm cá

Photobucket

Bé gái và gánh lục bình

Photobucket

Guồng đưa nước vào ruộng

Photobucket

Xay thóc

Photobucket

Người buôn gạo

Photobucket

Tát nước (Hải Phòng)

Photobucket

Thuyền than

Photobucket

Phu kiệu Đồ Sơn

Photobucket

Phu xe

Photobucket

Tát gầu sòng

Photobucket

Trẻ chăn trâu

Photobucket

Tan chợ

Photobucket

Bên mái tranh

Photobucket

Đánh dậm

Photobucket

Những người thợ xẻ

Photobucket

Ngày Tết

Photobucket

Người bán thuốc trên lối vào khu nhượng địa

Photobucket

Lễ hội ở Ninh Binh

Photobucket

Xưởng chạm khắc ở Đà Nẵng

Photobucket

Trước cổng nhà

Photobucket

Gánh hàng ron

Photobucket

Gánh hàng rong 

Photobucket

Gõ đầu trẻ

Photobucket

Chuyển gỗ lên bờ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment:

Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhaccuatui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]